Bouwen

Op de plaats van de gesloopte maisonnettes komt nieuwbouw. Het eerste deel is klaar: de Wollewei met 24 woon-/zorgeenheden voor mensen die door hun dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen, in samenwerking met ZZG zorggroep.

geWoon Malvert
De Wollewei is een kleinschalige woonvorm met twee bouwlagen. Het woongebouw kenmerkt zich door royale individuele wooneenheden met gemeenschappelijke woonkamers en ‘pleintjes’. Daarnaast maken de bewoners gebruik van de afgesloten binnentuin. Er is gebouwd volgens het principe van aanpasbaar bouwen, zodat het gebouw in de toekomst eventueel een andere woonbestemming kan krijgen. De beschermde woonvorm is onderdeel van het project geWoon Malvert. De eerste fase van dit project is gerealiseerd: 120 maisonnettes in de 82e tot en met de 86e straat in Malvert zijn volledig gerenoveerd. De overige 144 maisonnettes zijn gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw, onder meer de 24 woningen in de beschermde woonvorm.

AI De Wollewei MIDDEL

De Wollewei

Ouder worden in eigen buurt
De medewerkers van ZZG zorggroep zijn 24 uur per dag aanwezig om bewoners de mogelijkheid te geven hun leven in de nieuwe woonomgeving voort te zetten op een manier die zij gewend zijn. Uiteraard met zorg binnen handbereik en graag met ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Standvast Wonen en ZZG zorggroep vinden het belangrijk dat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, gewoon kunnen blijven wonen waar ze wonen: in een vitale buurt waar jong en oud naast elkaar leven, waar buren elkaar bij naam kennen en noemen, waar buren elkaar helpen en waar zorg in de buurt is. De 24 woningen in Malvert vormen een beschermde woonvorm, maar liggen middenin een vitale buurt met zorg voor handen.

Uitstel 50 huurappartementen
Voor de tweede nieuwbouwfase staat de bouw van 50 levensloopbestendige huurappartementen gepland. Helaas heeft Standvast Wonen de ontwikkeling hiervan moeten uitstellen vanwege de kabinetsplannen. Zodra de financiën het toelaten, gaan we verder met de voorbereidingen en kunnen we meer duidelijkheid geven over de startdatum van de bouw.

50 huurappartementen Malvert - web