Bouw van 24 woningen voor beschermd wonen in Malvert start eind september

Bewoners van de Orangerie en betrokkenen van diverse organisaties hebben maandag 1 september 2014 het startsein gegeven voor de bouw van 24 woningen in Malvert in Nijmegen. Ook is die middag de naam van het nieuwe woongebouw onthuld: De Wollewei, vernoemd naar het park de Wollewei dat in de directe omgeving ligt. De eerste bouwactiviteiten starten in de tweede helft van september.

AI De Wollewei MIDDEL

Op het lege terrein bij de onlangs gerenoveerde maisonnettes, in de bocht van de 51e straat, realiseren ZZG zorggroep en Standvast Wonen een beschermde woonvorm, samen met onder meer de gemeente Nijmegen, architect TM2-architecten, Van Schijndel Bouwgroep, Mabutec en Bartels. De huidige bewoners van de Orangerie die door hun dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen, zijn de toekomstige bewoners. Als alles volgens planning verloopt, zijn de 24 woningen in de zomer van 2015 klaar.

geWoon Malvert
Het gaat om een kleinschalige woonvorm met twee bouwlagen. Het woongebouw kenmerkt zich door royale individuele wooneenheden met gemeenschappelijke woonkamers en ‘pleintjes’. Daarnaast maken de bewoners gebruik van de afgesloten binnentuin. Er wordt gebouwd volgens het principe van aanpasbaar bouwen, zodat het gebouw in de toekomst eventueel een andere woonbestemming kan krijgen. De beschermde woonvorm is onderdeel van het project geWoon Malvert. De eerste fase is gerealiseerd: 120 maisonnettes in de 82e tot en met de 86e straat in Malvert zijn volledig gerenoveerd. De overige 144 maisonnettes zijn gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw, onder meer de 24 woningen in de beschermde woonvorm.

Scheiden van Wonen en Zorg
De nieuwe beschermde woonvorm in Malvert is het eerste project in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg volgens het principe Scheiden van Wonen en Zorg. De bewoner sluit een huurovereenkomst met in dit geval Standvast Wonen en een zorgovereenkomst met in dit geval  ZZG zorggroep. De medewerkers van ZZG zorggroep zijn 24 uur per dag aanwezig om bewoners de mogelijkheid te geven hun leven in de nieuwe woonomgeving voort te zetten op een manier die zij gewend zijn. Uiteraard met zorg binnen handbereik en graag met ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Ouder worden in eigen buurt
Standvast Wonen en ZZG zorggroep vinden het belangrijk dat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, gewoon kunnen blijven wonen waar ze wonen: in een vitale buurt waar jong en oud naast elkaar leven, waar buren elkaar bij naam kennen en noemen, waar buren elkaar helpen en waar zorg in de buurt is. De 24 woningen in Malvert vormen een beschermde woonvorm, maar liggen middenin een vitale buurt met zorg voor handen.