Bestektekening herinrichting binnengebied

De gemeente Nijmegen heeft het definitieve ontwerp voor de toekomstige inrichting van het binnengebied klaar. In opdracht van Standvast Wonen werkt de gemeente dit nu uit in een bestektekening met daarin aangegeven de hoofdwegen, parkeerplaatsen, wandelpaden, taluds etc. Van tevoren hebben we het ontwerp afgestemd met de groep Groen & Cultuurhistorie van Stichting de Zevensprong Dukenburg.

Hoe ziet het plan eruit?

Ter plaatse van de parkeerplaatsen verdwijnen de bomen die er nu staan. Daardoor kan de parkeerstrook beter worden ingericht. Dit gaat niet koste van het groen; er worden namelijk meer bomen teruggeplaatst. Om het openbaar gebied te kunnen inrichten, moet het eerst woonrijp gemaakt worden. Daar kan Standvast Wonen zo snel mogelijk mee starten als alle woongebouwen zijn opgeleverd.