Over Malvert

Malvert is een wijk in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. De wijk is oorspronkelijk gebouwd als uitbreidingsgebied voor gezinnen, met ruime betaalbare woningen in het groen. Inmiddels is er veel veranderd en heeft het stadsdeel te maken met krimp. Het gebied bevatte 264 maisonnettewoningen, verdeeld over 11 straten. In elke straat staat stond een woongebouw met 24 maisonnettes. In eerste instantie heeft woningcorporatie Standvast Wonen gewerkt aan een totaalaanpak met een mix aan woningtypen, maar dit bleek niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak.

Renovatie, sloop en nieuwbouw
120 maisonnettes in de 82e t/m 86e Malvert zijn volledig gerenoveerd. De overige 144 maisonnettes zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De eerste fase van de nieuwbouw bestaat uit 24 zorgeenheden voor mensen die door hun dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen, in samenwerking met de ZZG zorggroep. Het woongebouw Wollewei is eind 2015 opgeleverd. De bouw van de 50 levensloopbestendige woningen heeft Standvast Wonen moeten uitstellen vanwege de kabinetsplannen. Zodra de financiën het toelaten, gaan we verder met de voorbereidingen en kunnen we meer duidelijkheid geven over de startdatum van de bouw.

Het totaalproject draagt de naam GeWoon Malvert.